Avställnings­försäkring

​Om du ställer av bilen hos Transportstyrelsen under en period och din bil är halv- eller helförsäkrad hos oss, får du en avställningsförsäkring för bilen under avställningsperioden.​

När du ställer av bilen får vi automatiskt ett besked från Transportstyrelsen om att din bil är avställd. Då gör vi om din försäkring till en avställningsförsäkring. När du registrerar bilen i trafik igen får du tillbaka försäkringen med samma omfattning som tidigare.

Vad gäller avställnings­försäkringen för?

Trafikförsäkringen och vissa andra moment i försäkringen gäller inte under avställningstiden. Maskinskadeförsäkringen, elektronik-, räddnings- och glasförsäkring samt tilläggsförsäkringar ingår inte i en avställningsförsäkring. Försäkringen är alltså inte lika omfattande som en halv- eller helförsäkring och har ett därför ett lägre pris. Avställningsförsäkringen gäller enbart när bilen är uppställd i Sverige och inte används.