Hämtar information

Nyheter om din bilförsäkring

I Försäkringsnyheter samlar vi de viktigaste villkorsförändringarna om din försäkring. Du kan snabbt och enkelt hitta information om ändringar som skett sedan din förra förfallodag.​​​

Försäkringsnyheter

Försäkringsnyheter maj 2024 (PDF) 

Försäkringsvillkor

Här kan du läsa försäkringsvillkoren

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Vi värnar om våra kunders integritet när vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar våra kunders personuppgifter när det är nödvändigt för att administrera försäkringarna och fullgöra våra skyldigheter, t.ex. vid tecknande av försäkringen och skadereglering. Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom t.ex. mejl eller SMS. Vi mottar personuppgifter direkt från våra kunder, från någon som företräder kunden, från olika myndigheters register samt från kreditupplysningsföretag.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående utan ett samtycke eller att det finns stöd i lag. Vi spelar in telefonsamtal i kvalitets- och utbildningssyfte samt för att säkerställa innehållet i samtalet. 

Läs mer om vår hantering av personuppgifter

Ett samarbete mellan Isuzu Sverige AB och If Skadeförsäkring AB