Hämtar information

Halvförsäkring

Halvförsäkring passar bra för din Isuzu när du inte tycker att den behöver ha en vagnskadeförsäkring men ändå vill att till exempel bärgning ska ingå i försäkringen. Om du vill att även vagnskadeförsäkring ska ingå ska du istället välja helförsäkring.

Så gäller halvförsäkringen

I halvförsäkring ingår, förutom trafikförsäkring, skydd för:

  • Brandskada – gäller för brand och skador på elektriskt kablar efter kortslutning.
  • Glasskada – vid stenskott, om rutan spräcks eller krossas.
  • Stöldskada – någon stjäl bilen eller saker från bilen.
  • Maskinskada – vid fel på elektroniken eller vid motorhaveri.
  • Feltankning – om du råkar tanka fel vätska i drivmedelstanken.
  • Räddning – ersätter kostnader vid bärgning.
  • Rättsskydd – ersätter kostnader vid vissa tvister och brottmål.

Vad är skillnaden mellan halv- och helförsäkring?

En halvförsäkring täcker inte vagnskador, det vill säga skador på bilen på grund av kollision, dikeskörning, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. För ett komplett skydd som täcker även vagnskador behöver du en helförsäkring.

Jämför vad som ingår i våra olika försäkringsomfattningar och räkna ut ditt pris.

Trafik

Gäller för personskador, andra fordon och annans egendom som du orsakar vid krock.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Räddning

Gäller vid skada eller driftstopp. Försäkringen täcker kostnader för bärgning till närmaste märkesverkstad och transport av förare, passagerare och bagage.

Glas

Gäller för kostnader vid stenskott eller krossad på vind, sido- eller bakruta. Om stenskottet går att reparera blir självrisken bara 200 kronor.

Feltankning

Ersätter rengöring av tank, behållare, ledningar och följdskador när du har tankat fel vätska i bilens drivmedelstank eller fyllt på fel medel i annan behållare i bilen.

Brand

Ersätter skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Maskin

Gäller för fel på elektronik eller motorhaveri på komponenter som brustit och gått sönder av sig själv utan yttre påverkan. Försäkringen gäller för personbil och lätt lastbil som är högst 10 år gammal och som inte körts mer än 15 000 mil.

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister upp till 250 000 kronor.

Ett samarbete mellan Isuzu Sverige AB och If Skadeförsäkring AB