Hämtar information

Helförsäkring

Med en helförsäkring får du det mest omfattande skyddet för din Isuzu och förutom trafik- och halvförsäkring, ingår även vagnskadeförsäkring.

Till skillnad från trafikförsäkringen som täcker skador som du orsakar någon annan, gäller helförsäkring för skador på din egen bil. Även om du orsakat dem själv.

Väljer du helförsäkring får du ersättning för plåt- och lackskador på din bil, till exempel skador som uppstår i samband med kollision, dikeskörning, nedblåsta trädgrenar, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Den här typen av skador kallas vagnskador.

Vad är skillnaden mellan halv- och helförsäkring?

En halvförsäkring täcker inte vagnskador. För ett komplett skydd behöver du en helförsäkring.

Jämför vad som ingår i våra olika försäkringsomfattningar och räkna ut ditt pris.

Trafik

Gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom som uppstår efter en trafikolycka med bilen.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller hela bilen stjäls.

Räddning

Ersätter kostnaden för bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftsstopp.

Glas

Ersätter stenskott och andra glasskador, som spräckta eller krossade rutor.

Feltankning

Gäller om du tankar fel vätska i drivmedelstank, annan tank eller behållare i bilen.

Brand

Om bilen skadas efter brand och för skador på elektriskt kablar efter kortslutning.

Maskin

Gäller för reparation av maskinskada och fel på elektronik för bensin, diesel, hybrid- och eldrift. Läs mer i fullständigt villkor.

Rättsskydd

Advokat- och rättegångskostnader vid tvister, upp till 250 000 kronor.

Vagnskada

Gäller för skador på bilen på grund av kollision, dikeskörning, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel nedblåsta träd.

Ett samarbete mellan Isuzu Sverige AB och If Skadeförsäkring AB